Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

เมนูหลัก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเราเหรียญทองคำ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปี2513

เหรียญทองคำ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปี13 ในหลวงเสด็จในพิธี หนัก 15 กรัม

เหรียญทองคำ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปี13  ในหลวงเสด็จในพิธี หนัก 15 กรัม

....ในหลวงเป็นประธานพิธี....

เหรียญทองคำ พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปี13  ในหลวงเสด็จในพิธี หนัก 15 กรัม

การก่อสร้างองค์พระได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.5209 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2512

โดยพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระอุระเบื้องซ้ายของพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลด้วยพระองค์เองในปี พ.ศ.2513 อันเป็นสิริมงคลสูงสุด นับแต่นั้นองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลได้ประดิษฐานอย่างมั่นคง คู่กับจังหวัดนราธิวาส และดินแดนภาคใต้ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ และเป็นที่สักการะบูชาอย่างสูงของชาวพุทธในดินแดนภาคใต้สืบมา

สร้างในงานที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จในพิธีพุทธาภิเษก 

เป็นเหรียญที่มีพิธีและพุทธคุณดีมากอีกรุ่นเพราะมีเกจิคณาจารย์ร่วมพิธีหลายรูป เช่น

พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ จ.ปัตตานี,

อาจารย์นอง วัดทรายขาว จ.ปัตตานี,

หลวงพ่อดำ วัดตุยง จ.ปัตตานี,

พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง,

หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน จ.ลำปาง,

หลวงปู่นาค วัดระฆัง กรุงเทพฯ,

หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ,

หลวงพ่อเงิน วัดดอนยาหอม ,

พ่อท่านแสง วัดคลองน้ำเจ็ด จ.ตรัง,

พ่อท่านเส้ง วัดแหลมทราย จ.สงขลา,

หลวงพ่อดี วัดตันหยงมัส จ.นราธิวาส,

หลวงพ่อแดง วัดเชิงเขา จ.นราธิวาส,

อาจารย์ชุม ไชยคีรี เขาไชยสน จ.พัทลุง,

อาจารย์หมุน วัดเขาแดง  ,

หลวงปู่เขียว วัดหรงบน 

ฆาราวาสสายเขาอ้อ ท่านขุนพันธุ์ฯ อาจารย์     ฯลฯ    เป็นต้น

และนำเหรียญเขากง ปี2511 ที่เหลือจากการแจกจ่ายในครั้งแรกมาร่วมปลุกเสกด้วย

เหรียญปี2513 สร้างน้อยกว่าปี2511 จึงพบน้อย และมีความนิยมสูงกว่าปี2511 , เหรียญจัดสร้างน้อยกว่ารุ่นแรกหลายเท่า จึงหาพบในท้องตลาดได้ยากกว่ารุ่นแรก

ปัจจุบันนี้ยากที่จะหาพระเก่าที่มีเกจิดังทั่วประเทศร่วมกันปลุกเสกยากแล้วครับ


พิธีพุทธาภิเษก 

พฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๓
เวลา ๑๔.๓๐ น. - เริ่มพิธีพุทธาภิเษก เวลา ๑๕.๐๕ น. - สมเด็จพระสัฆราชทรงจุดเทียนชัย
เวลา ๑๗.๐๐ น. - พระเถราจารย์นั่งบริกรรมปลุกเสกจนรุ่งอรุณ

ศุกร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ ถึงบริเวณพิธี - ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย - เสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่มาเข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ - เสด็จ ฯ ไปทรงปลูกต้นโพธิ์
เวลา ๑๖.๑๕ น. - เสด็จ ฯ กลับ

รายนามพระสงฆ์ประกอบพิธี พุทธาภิเษกพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ปี2513 พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์
๑. สมเด็จพระสังฆราช วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ ๒. สมเด็จพระวันรัต วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ ๓. พระธรรมปัญญา วัดโสมนัสวิหาร ป้อมปราบ กรุงเทพฯ ๔. พระราชวรมุนี วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ ๕. พระเทพวิสุทธิคุณ วัดมัชฌิมาวาส อ.เมือง จ.สงขลา ๖. พระเทพสารสุธี วัดภูผาภิมุข อ.เมือง จ.พัทลุง ๗.พระเทพญาณโมลี วัดตานีสโมสร อ.เมือง จ.ปัตตานี ๘. พระราชปัญญาเมธี วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา ๙. พระไพโรจน์นราธิคุณ วัดบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส ๑๐. พระศิริขันตยาภรณ์ วัดตุลยาราม อ.เมือง จ.สตูล
พระอาจารย์นั่งปรก
๑. พระรา