Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

เมนูหลัก

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเราพระแก้วหยกเชียงราย 5นิ้ว เครื่องทรงทองคำ99.9% ฤดูหนาว ปี2534

พระแก้วหยกเชียงราย 5นิ้ว เครื่องทรงทองคำ99.9% ฤดูหนาว ปี2534
รหัสสินค้า : s6-0699
ชื่อสินค้า : พระแก้วหยกเชียงราย 5นิ้ว เครื่องทรงทองคำ99.9% ฤดูหนาว ปี2534
====>

พระแก้วมรกตสมเด็จย่า(พระแก้วหยกเชียงราย) 5 นิ้ว ปี 2534 (ในหลวงเสด็จในพิธี) สร้าง 2,534 องค์

เครื่องทรงทองคำ 99.99% ลงยา ยอดพระเกตุประดับเพชร

ทรงเครื่องฤดูหนาว  ทองคำหนัก 33 บาท

 

 


พระแก้วมรกตสมเด็จย่า(พระแก้วหยกเชียงราย) 5 นิ้ว ปี 2534 (ในหลวงเสด็จในพิธี) สร้าง 2,534 องค์

สร้างจากหินหยกก้อนใหญ่เนื้อดีจากประเทศแคนาดา นำเข้ามายังไทยโดยพระราชดำริขององค์สมเด็จย่า

 

 

ประวัติการสร้าง พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล "พระหยกเชียงราย"

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า วัดพระแก้วแห่งนี้ เคยเป็นที่ค้นพบพระแก้วมรกตมาก่อน จึงได้สร้าง "พระแก้วหยกเชียงราย" ขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สักการะบูชาและน้อมจิตรำลึกถึงว่า วัด(พระแก้ว) นี้ ก็มีความสำคัญคู่พระบารมีของพระองค์(พระแก้วมรกต)

2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในมหาสมัยมงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พระชันษา พระองค์ทรงเปรียบประดุจประทีปนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่เชียงราย

ขนาด วัสดุ หุ่นต้นแบบ และผู้แกะสลัก