Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


หลวงพ่อพระเสริม ภปร. วัดปทุมวนาราม ปี 2535 (ในหลวงเททอง-พิธี

หลวงพ่อพระเสริม ภปร. วัดปทุมวนาราม ปี 2535 (ในหลวงเททอง-พิธี
รหัสสินค้า : k9-0046
ชื่อสินค้า : หลวงพ่อพระเสริม ภปร. วัดปทุมวนาราม ปี 2535 (ในหลวงเททอง-พิธี
รายละเอียด

....ในหลวงเสด็จเททอง.....สังฆราช(สมเด็จญาณสังวร) อธิฐานจิต....

หลวงพ่อพระเสริม ภปร. วัดปทุมวนาราม ปี 2535 (ในหลวงเททอง-พิธีเดียวกับพระกริ่งนวปทุม)

       "พระกริ่งไพรีพินาศ ภปร.รุ่นแรกของประเทศไทย”

     ทาง คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมนาคุณ “มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา” ซึ่งแนวความคิดในการจัดสร้าง “พระกริ่งนวปทุม” นี้มีความสอดคล้องกับนามวัดคือ “ปทุมวนาราม” จึงนำต้นแบบมาจาก “พระกริ่งพระปทุม”  หรือ “พระกริ่งใหญ่ของจีน” ที่ “พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์” แห่งพระราชอาณาจักร “ขอม” ในอดีตกาลได้ทรงสร้างไว้เป็นปฐมและโดยเหตุที่ท่านเจ้าประคุณ “สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศนเทพวราราม” เคยทรงมีพระกระแสรับสั่งว่า “การสร้างพระกริ่งของพระองค์ได้แบบอย่างมาจาก “พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์” คือมีพระพุทธลักษณะประทับนั่งปางมารวิชัยบนฐานบัวคว่ำบัวหงายพระหัตถ์ซ้าย ทรงวชิราวุธ”

......... คณะกรรมการจึงได้นำเอาแบบอย่างการสร้างพระกริ่งของ “วัดสุทัศน์ฯ” ตามกรรมวิธีของท่านเจ้าประคุณ “สมเด็จพระสังฆราชแพ” มาสร้าง “พระกริ่งนวปทุม” ครั้งนี้กล่าวคือ “เนื้อโลหะ” ที่จะหล่อหลอมเป็นองค์กำเนิดมาจากแผ่น “พระยันต์ ๑๐๘” และ “นะปถมัง ๑๔ นะ” ประกอบพิธีกรรมลงอักขระบนแผ่นยันต์ครบถ้วนตามโบราณประเพณีดั้งเดิม ทุกประการ

ส่วน มูลเหตุแห่งการเพิ่มจำนวน “บัว” ที่ฐานบัวคว่ำบัวหงายก็เป็นเพราะ  “พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์” ในสมัย “พระเจ้าปทุมสุริยวงศ์” มี “บัวคว่ำบัวหงาย” เพียง “๗ คู่” ดังนั้นจึงเพิ่มบัวให้ “พระกริ่งนวปทุม” เป็น “๙ คู่” โดยมีเหตุผล  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙” และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน   “พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.” ดังกล่าวมาแล้วจึงได้เพิ่ม “บัวคว่ำบัวหงาย” ขึ้นอีก “๒ คู่” เป็น “๙ คู่” และถวายพระนามพระกริ่ง ว่า “พระกริ่งนวปทุม ภ.ป.ร.” ซึ่งสอดคล้องกับนามของ “วัดปทุมวนาราม” จึงนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง..... และจากที่ล้นเกล้าฯ “พระบาทสม เด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ ๔  ได้พระราชทานการสถาปนา “วัดปทุมวนารามฯ”

ทางคณะ กรรมการฯจึงมีมติให้จำลอง “พระไพรีพินาศ” ที่ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๔ ทรงนับถือนี้ในรูปแบบ “พระกริ่ง” และขอพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร.” ประดิษฐานไว้ที่ฐานด้านหน้าเป็นนิมิตมงคลอันสูงสุดและนับเป็น “ครั้งแรก” ในประวัติการสร้าง “พระเครื่อง” ในรูปแบบของ “พระไพรีพินาศ” ที่ล้นเกล้าฯ “พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร.” ในการประดิษฐาน ณ ฐานด้านหน้าองค์ “พระกริ่ง”

โดยบันทึกของวัดปทุมวนารามฯระบุว่าเป็น

“พระกริ่งไพรีพินาศ ภปร.รุ่นแรกของประเทศไทย” ที่มีการจัดสร้างถึง “๓ เนื้อ” คือ

1.เนื้อทองคำ สร้าางตามจำนวนสั่งจอง

2.เนื้อเงิน สร้างจำนวน ๓,๐๐๐ องค์

และ 3.เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน ๓,๐๐๐ องค์

นอกจาก นั้นทั้ง “พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์นวปทุม ภปร.” และ “พระไพรีพินาศ ภปร.” ยังได้มีการ “ตอกโค้ด” กันการปลอมแปลงโดยตอกไว้ที่องค์พระทุกองค์และทุกเนื้อ....... ...........พิธีใหญ่มาก ๆ ครับ...ตามข้อมูลที่ได้มาจากเว็บเพื่อนบ้านดังนี้ครับ

"....วัน พฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นเวลาก่อนที่ล้นเกล้าฯ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” เสด็จ พระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองในเวลา ๑๗.๐๐ น. จำแนกเป็นทองคำบริสุทธิ์ ๑๐๐% คิดเป็นน้ำหนัก ๑๒๕.๒ บาท ทองคำชนิดบริสุทธิ์ ๙๐% คิดป็นน้ำหนัก ๒๙.๔ บาท และทองเค (๒๘ k) คิดเป็นน้ำหนัก ๒๖.๖ บาท จึงนับว่า “หลวงพ่อพระเสริมภ.ป.ร.” มีส่วนผสมที่เป็น “ทองคำ” ซึ่งมีความบริสุทธิ์เป็นเปอร์เซ็นต์สูง มาก นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธานำ “เงินบริสุทธิ์, ทองแดง, ทองเหลือง, ขันลงหิน” อีกเป็นจำนวนมากมาร่วมหล่อเป็นองค์ “หลวงพ่อพระเสริม ภปร.” ที่แสดงให้เห็นถึงการ “ไม่แบ่งแยกชนชั้น” ไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนมีสิทธิได้ร่วม “โดยเสด็จพระราชกุศล” สร้างพระพุทธปฏิมา “หลวงพ่อพระเสริม ภปร.” เป็นพระประธานประจำ “ศาลาพระราชศรัทธา” ทางด้านการจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกท่านเจ้าพระคุณ “สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” เสด็จเป็น องค์ประธานในพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธปฏิมา “หลวงพ่อพระเสริม ภปร.” ภายหลังจากช่าง ได้ทำการตกแต่งเสร็จแล้วนับตั้งแต่ล้นเกล้าฯ “พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช” ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราช ดำเนินทรงประกอบพิธีเททองเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ในครั้งนี้คณะกรรมการได้จัดให้มีการประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก“หลวงพ่อพระ เสริม ภปร.” พระพุทธปฏิมาเป็นพระประธานประจำศาลาพระราชศรัทธาแล้วยังประกอบด้วย “หลวงพ่อพระเสริม ภปร.” ขนาดบูชา ๙ นิ้ว ๕ ฟุต “พระกริ่งนวปทุม ภปร., พระชัยวัฒน์นวปทุม ภปร., พระกริ่งไผ่รีพินาศ ภปร., พระผงหลวงพ่อพระเสริม ภปร.” และพิธีชัยมังคลาภิเษกเหรียญพระรูปเหมือน “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ภปร.”

ในวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ มณฑลพิธีศาลาพระ ราชศรัทธาวัดปทุมวนาราม เวลา ๑๖.๓๐ น. และ ในเวลา ๑๗.๐๙ น. “สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ” เสด็จไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย ทรงจุดเทียนชัย จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงเจิมเทียนพระพุทธมหามงคล ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่พระเครื่องในราชวัตรฉัตรธง บัณฑิตอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ตามรายนามดังต่อไปนี้

๑.สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตกาโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๒.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สุวรรณ สุวัณณโชโต)วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๓.พระญาณวโรดม (สันตังกุโร) วัดเทพศิรินทราวาส ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น “สมเด็จพระญาณวโรดม”

๔.พระธรรมธีรราชมหามุนี (วิลาส ญาณวโร) วัดยานนาวา ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระพรหมโมลี”

๕.พระ ธรรมธัชมุนี (ประจวบ กันตจาโร) วัดมกุฏกษัตริยาราม ภายหลัง ได้รับพระราชทานสมณศักด์เป็น “พระธรรมปัญญาจารย์” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์”

๖.พระธรรมบัณฑิต วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

๗.พระเทพมุนี วัดบพิตรพิมุข

๘.พระเทพปัญญาเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระพรหมเวที”

๙.พระกิตติสารกวี วัดปทุมวนาราม

๑๐.พระญาณเวที วัดปทุมวนาราม

จากนั้น “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ” ทรงประทับพิงอธิษฐานจิตเจริญภาวนาและเสด็จกลับในเวลา ๑๘.๐๙ น. บัณฑิตและคณะนิมนต์ “พระเกจิอาจารย์” พร้อม “พระภาวนาจารย์” ผู้ทรง วิทยาคุณจำนวน “๑๔๒ รูป”

ผู้เขียนจึงคัดเอาเฉพาะรายนามพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในขณะนั้นมานำเสนอดังนี้

1.พระเทพเมธี (บุญนาค) วัดเศวตฉัตร กทม.

2.หลวงปู่ วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล

3.หลวงปู่หลอด ปโมทิโต วัดสิริกมลาวาส กทม.

4.พระอาจารย์มหาถาวรจิตตถาวโร วัดปทุมวนาราม

5.พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม จ.ปทุม ธานี

6.หลวงปู่บุดดาถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข สิงห์บุรี

7.พระครูธรรมจักรชโยดม (หลวงปู่ผล) วัดดักดะนน จ.ชัยนาท

8.พระครูวิชัยประสิทธิคุณ (หลวงพ่อเชิญ) วัดโคกทอง

9.พระครูภัทรกิตโกศล (หลวงพ่อหวล) วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

10.พระครูสันติสุวรรณกิจ (หลวงปู่ดี) วัดพระรูปสุพรรณบุรี

11.พระครูสุจิณธรรมวิมล (หลวงปู่ม่น) วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี            ฯลฯ                 เป็นต้น     

“แผ่นทองลงอักขระ” ที่ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากท่าน

“เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ , หลวงปู่ดู่วัดสะแกอยุธยา , หลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีสมุทรสงคราม”

จากนั้น ยังมีแผ่น “ทอง นาก เงิน” ที่ลงอักขระยันต์โดย “พระเกจิอาจารย์รูปสำคัญ ๆ” ทั่วประเทศอีก “๑๐๘ รูป” รวมทั้งแผ่น “ทอง นาก เงิน” ที่ลงอักขระเลขยันต์โดย “พระครูปลัดสมคิด กิตฺติสโร วัดราชสิทธิราม” (วัดพลับ) อีก “๑๐๘ แผ่น” ซึ่งเป็นอักขระเลขยันต์สำหรับหล่อ “พระกริ่ง” ตามตำราของ “สมด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ

            จัดสร้างโดย พล.ต.อ. วิสิษฐ เดชกุญชร เพื่อสมนาคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้าง “ศาลาพระราชศรัทธา” และ ก่อตั้ง “มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา” เพื่อให้แล้วเสร็จและจะได้ทำการอบรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน พระราชวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อ วันที่ 1 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จฯ ทรงเททองหล่อ “หลวงพ่อพระเสริม จำลอง ภ.ป.ร.”

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2535 คณะกรรมการฯ ได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกทั้ง “โลหะ” และ “ผงพุทธคุณ” แล้วจึงมอบให้ช่างนำไปจัดสร้างวัตถุมงคล ณ มณฑลพิธีวัดปทุมวนารามฯ ในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีท่านเจ้าคุณ “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” วัดนรนาถสุนทริการาม เป็นองค์ประธาน และมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป มาร่วมเจริญพุทธมนต์


วัตถุมงคลที่จัดสร้างมีรายละเอียดดังนี้

1. พระพุทธรูปบูชาหลวงพ่อเสริม ภ.ป.ร. หน้าตัก 5 – 9 นิ้ว ไม่ทราบจำนวน

2. พระกริ่งไพรีพินาศ ภ.ป.ร. เนื้อทองคำ หนัก 1 บาท สร้างตามจำนวนสั่งจอง

3. พระกริ่งไพรีพินาศ ภ.ป.ร. เนื้อเงิน และ นวโลหะ เนื้อละ 3,000 องค์

4. พระกริ่งนวปทุม ภ.ป.ร. เนื้อทองคำ หนัก 2 บาท สร้างตามจำนวนสั่งจอง

5. พระกริ่งนวปทุม ภ.ป.ร. เนื้อเงิน และ นวโลหะ เนื้อละ 3,000 องค์

6. ชัยวัฒน์นวปทุม ภ.ป.ร. เนื้อทองคำ หนัก 0.5 บาท สร้างตามจำนวนสั่งจอง

7. ชัยวัฒน์นวปทุม ภ.ป.ร. เนื้อเงิน และ นวโลหะ เนื้อละ 3,000 องค์

8. เหรียญรูปเหมือนพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จำนวน 50,000 เหรียญ

9. พระผงรูปเหมือนพระเสริมหลังตรา ภ.ป.ร. จำนวน 50,000 องค์ ฯลฯ

พิธีมหาพุทธาภิเษก

ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธปฏิมา และพิธีชัยมังคลาภิเษก ใน วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ณ มณฑลพิธีศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนาราม โดยอาราธนาพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณทั่วประเทศ 142 รูป มาร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก อาทิเช่น

1. หลวงปู่วิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล (ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

2. หลวงปู่หลอด วัดสิริกมลาวาศ

3. พระอาจารย์มหาถาวร วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

4. หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข สิงห์บุรี

5. หลวงปู่ดี วัดพระรูป สุพรรณบุรี

6. หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก ชลบุรี

7. หลวงพ่อจำเนียร วัดดอนไร่ สุพรรณบุรี

8. หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ นครปฐม

9. หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม นครปฐม

10. หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม

11. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการม กาญจนบุรี

12. หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์

13. หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต หนองคาย (ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

14. หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดเลยหลง เลย

15. หลวงปู่คำพอง วัดพัฒนาราม อุดรธานี

16. หลวงปู่ท่อน วัดถ้ำอภัยคีรีวัน อุดรธานี

17.หลวงปู่หลวง วัดป่าสำราญนิวาส ลำปาง

18. หลวงพ่อวิชัย วัดถ้ำผาจม เชียงราย

19. หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า ระยอง

20. หลวงพ่อเริ่ม วัดจุกกระเชอ ชลบุรี

21. หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ระยอง

22.หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดป่าบ้านไร่ นครราชสีมา  เป็นต้น


ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ "มหามงคลแห่งแผ่นดิน"

ราคา : 999,999.00 บาท
จำนวน : Pcs.