Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


พระแก้วมรกต 5 นิ้ว ครองราชย์ 60 ปี 2549 เนื้อโลหะทำสี

พระแก้วมรกต 5 นิ้ว ครองราชย์ 60 ปี 2549 เนื้อโลหะทำสี
รหัสสินค้า : s6-0632
ชื่อสินค้า : พระแก้วมรกต 5 นิ้ว ครองราชย์ 60 ปี 2549 เนื้อโลหะทำสี
รายละเอียด

พระแก้วมรกต 5 นิ้ว ครองราชย์ 60 ปี 2549 กรมสรรพสามิตรจัดสร้าง เนื้อนวโลหะชุบทองคำ องค์พระแต่งสี  เลของค์พระ 986  สร้าง 1,999 องค์


2 ถอด = องค์พระ กับ ฐานรอง แยกได้  เครื่องทรงถอดได้ทุกชิ้น

เครื่องทรงองค์พระ มี 2 แบบ คือ 1.เนื้อหยก เครื่องทรงทองคำ,เพชรพลอยแท้  2.เนื้อโลหะชุบสี,เพชรพลอยลงยา

งานแพรนด้าจิวเวอรี่


 

 


 

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมสรรพสามิตจัดสร้าง รูปหล่อลอยองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จำลอง ทรงเครื่องฤดูร้อน และเหรียญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร กับให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประดิษฐานบนผ้าทิพย์รูปหล่อลอยองค์ และด้านหลังเหรียญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พร้อมทั้งนำมวลสารมาร่วมใช้ในการจัดสร้าง ดังนี้


1.มวลสารผงจิตรลดา ได้รับประทานการสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร

2.ผง จิตรลดา เป็นผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรวบรวมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทุกจังหวัด เพื่อ ทรงสร้างพระพิมพ์ซึ่งเรียกกันว่า "สมเด็จจิตรลดา" สำหรับพระราชทานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร และประชาชนทั่วไป ตามพระราชอัธยาศัย ตั้งแต่ปีพ.ศ.2508-2513 ซึ่งมวลสารดังกล่าวประกอบด้วย

2.1 มวลสารส่วนพระองค์ 

       2.1.1 ดอกไม้แห้งจากมาลัยที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต และได้ทรงแขวนไว้ที่องค์พระแก้วมรกตคตลอดเทศกาล จนถึงคราวที่จะเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่ ซึ่งดอกไม้แห้งนี้โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมไว้

       2.1.2 เส้นพระเจ้า(เส้นผม) ที่เจ้าพนักงานได้รวบรวมได้หลังจากทรงพระเครื่องใหญ่ทุกครั้ง

       2.1.3 ดอกไม้แห้งจากมาลัยที่แขวนพระมหาเศวตฉัตรและด้ามพระแสงขรรค์ชัยศรี ในพระราชพิธีฉัตรมงคล

       2.1.4 สีซึ่งขูดจากผ้าใบที่ทรงเขียนภาพฝีพระหัตถ์

       2.1.5 ขันและสีที่ทรงขูดจากเรือใบพระที่นั่ง ขณะที่ทรงตกแต่งเรือใบพระที่นั่ง

2.2 มวลสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรเป็น มวลสารที่กระทรวงมหาดไทยได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ได้จากปูชนียสถานหรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชาในแต่ละ จังหวัดอันได้แก่ ดินหรือตะไคร่น้ำแห้งจากปูชนียสถาน เปลวทองคำปิดพระพุทธรูป ผงธูปหน้าที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด น้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเคยใช้เป็นบ่อสรงมูรธาภิเษกในพิธีบรมราชาภิเษกนับได้รวมทั้งสิ้น 214 รายการ

นอกจากนี้ สมเด็จพระราชาคณะ ได้แก่

สมเด็จพระพุฒาจารย์ อุปเสโณ (วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร)

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร)

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (วัดปากน้ำ)

ละสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พุฒสวฑฺโน (วัดสุวรรณาราม)

ได้เมตตาจารอักขระแผ่นทอง เงิน และนาก และพระคณาจารย์ (เกจิ) ชื่อดังจากทั่วประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 108 รูป จารอักขระแผ่นทอง เงิน และนาก เพื่อนำมาใช้ในการจัดสร้างพระแก้วมรกตครั้งนี้ด้วย


ทั้ง นี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อุปเสโณ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จำลองทรงเครื่องฤดูร้อน ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา และกำหนดประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จำลองทรงเครื่องฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานในพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2550 เวลา 17.00 น.

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จำลองทรงเครื่องฤดูร้อน มีดังนี้

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี

2.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี

3.เพื่อจัดสร้างพระบูชา พระเครื่อง สืบต่อพระพุทธศาสนาไว้นำไปสักการะบูชาตามประเพณีแต่โบราณกาล

4.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และนำรายได้อีกส่วนหนึ่งไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ลด ละ เลิก ให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนสงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดและอบายมุข


ท่านที่สนใจบูชาพระพุทธมหามณีรัตน ปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จำลองทรงเครื่องฤดูร้อน สามารถบูชาได้ที่กรมสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบัตรเครดิตเคทีซี ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยรับพระ ณ สถานที่ที่จองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป

 

 

 

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2668-6560 ต่อ 59111, 59222 และ 59333 หรือที่

www.excise.go.th

http://www.matichon.co.th/khaosod/kh...day=2006/12/25

เครดิตจากเวบ

http://board.palungjit.com/f15/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95-64534.html

เครดิตจากเวบ

http://www.google.co.th/imgres?start=298&um=1&hl=th&sa=N&pwst=1&biw=1600&bih=708&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=FfcL3gdknjOGfM:&imgrefurl=http://www.be2hand.com/scripts/shop.php%3Fuser%3Dgallerypra%26do%3Dview%26id%3D276415%3B&docid=MfGGIJlIV2J4-M&itg=1&imgurl=http://www.be2hand.com/images/upload_shop/200910/200910-19-124809-3.jpg&w=753&h=1500&ei=CV8VUKqEB4_SrQeIyYHgCg&zoom=1

ราคา : .00 บาท
จำนวน : Pcs.