Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


เหรียญหยดน้ำทองคำ ครบ 118 ปี มตกาล สมเด็จโต วัดระฆัง ปี 2533

เหรียญหยดน้ำทองคำ ครบ 118 ปี มตกาล สมเด็จโต วัดระฆัง ปี 2533
รหัสสินค้า : 58-01-0020
ชื่อสินค้า : เหรียญหยดน้ำทองคำ ครบ 118 ปี มตกาล สมเด็จโต วัดระฆัง ปี 2533
รายละเอียด

....สังฆราช เป็นประธานในพิธี....

เหรียญหยดน้ำทองคำ ครบ 118 ปี มตกาล สมเด็จโต วัดระฆัง ปี 2533  หนัก 3.29 กรัม


 

          สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์การมรณภาพของ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ครบ 118 ปี โดยมีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2533 วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปใช้ในการซ่อมแซมศาลาการเปรียญของวัดระฆังฯ ซึ่งเป็นโบราณสถานของชาติแห่งหนึ่ง ให้คงสภาพดังเดิมไว้ โดยประกอบพิธีพุทธาภิเษกทั้งพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์อย่างยิ่งใหญ่และเข้มขลัง โดยมี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย

มีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกถึง 89 รูปที่โดดเด่น คือ

พระภาวนาโกศลเถระ (วีระ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม.,

พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศน์ฯ กทม.,

พระปลัดธรรมจริยวัฒน์ (วิเชียร) วัดดวงแข กทม.,

พระครูจันทคุณาภรณ์ (จำปา) วัดอินทราวาส กทม.,

พระครูวิบูลยศีลวัตร (ช้วน) วัดหนัง กทม.,

พระครูวิมลธรรมธาดา (ถวิล) วัดลาดบัวขาว กทม.,

พระครูสุทธิธรรมาจารย์ (คอน) วัดชัยพฤกษ์มาลา กทม.,

พระครูอุดมโชติวัฒน์ (อรรถ) วัดองครักษ์ สุพรรณฯ,

พระครูสุนทรสุวรรณกิจ (ดี) วัดพระรูป สุพรรณฯ,

พระครูศรีฉฬังคสังวร (เริ่ม) วัดจุกกระเฌอ ชลบุรี,

พระครูสารทรพัฒนกิจ (ละมูล) วัดเสด็จ ปทุมฯ,

พระครูเกษมธรรมนันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม นครปฐม,

พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ นครปฐม,

พระครูเกษมนวกิจ (เต้า) วัดเกาะวังไทร นครปฐม,

พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (ผูก) วัดพระปฐมเจดียฺ นครปฐม,

พระครูวิชัยประสิทธิคุณ (เชิญ) วัดโคกทอง อยุธยา,

พระครูพุทธสิริวัฒน์ (เมี้ยน) วัดโพธิ์กบเจา อยุธยา,

พระครูสังวรสมณกิจ (ทิม) วัดพระขาว อยุธยา,

พระครูเกษมคณาบาล (มี) วัดมารวิชัย อยุธยา,

พระครูวิบูลรัตนากร (วงศ์) วัดสามกอ อยุธยา,

พระครูสุนทรยติกิจ (เอียด) วัดไผ่ล้อม อยุธยา,

พระครูโอภาสธรรมวัตร (ล้วน) วัดพิกุลโสภณ อยุธยา,

พระครูสุวัฒนาภรณ์ (บี้) วัดตำหนักเหนือ นนทบุรี,

พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง) วัดป่ามะไฟ ปราจีนฯ,

พระครูใบฎีกาคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน ชุมพร,

พระครูสมุทรพัฒนโสภณ (ทองหล่อ) วัดคันลัด สมุทรปราการ,

พระครูการาม (พลับ) วัดชายคลอง พัทลุง,

พระครูกาชาด (บุญทอง) วัดดอนศาลา พัทลุง,

พระครูกาเดิม (เพิ่ม) วัดเขียนแก้ว พัทลุง,

พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลา พัทลุง,

หลวงพ่อฤทธิ์ วัดบ้านสวน พัทลุง,

พระอาจารย์แก้ว วัดโคกโดน พัทลุง,

พระอาจารย์ปลอด วัดหัวป่า พัทลุง,

พระราชสิงหคณาจารย์ (แพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี,

พระครูจิตตานุรักษ์ (จวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี,

พระครูเมตตานุศาสน์ (บุญช่วย) วัดกุฎีทอง สิงห์บุรี,

พระครูอินทคณานุสิกขน์ (เจ๊ก) วัดระนาม สิงห์บุรี,

พระครูพิบูลธรรมเวท (เปรื่อง) วัดหิรัญญาราม พิจิตร ฯลฯ


 

ราคา : .00 บาท
จำนวน : Pcs.