Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


กริ่งชินสีห์ทันโตเสฏโฐ (พระมีผงฟันในหลวง) ปี2533 เนื้อเงิน

กริ่งชินสีห์ทันโตเสฏโฐ (พระมีผงฟันในหลวง) ปี2533 เนื้อเงิน
รหัสสินค้า : 59-10-0009
ชื่อสินค้า : กริ่งชินสีห์ทันโตเสฏโฐ (พระมีผงฟันในหลวง) ปี2533 เนื้อเงิน
รายละเอียด

กริ่งชินสีห์ทันโตเสฏโฐ (พระรุ่นเดียวที่มีผงฟันในหลวง) ปี2533 

เนื้อเงิน   องค์นี้ 1 ใน 1,999 องค์ครับ

 


กริ่งทันโต เนื้อทองคำ+เงิน+นวะ สร้างเนื้อละ 1,999 องค์

(จากหนังสือการจัดสร้างพระกริ่งทันโตฯ คณะทันตแพทย์จุฬาฯ)

...มีผงฟันในหลวง....ผงจิตรลดา....สังฆราชญาณสังวรเป็นประธานจัดสร้าง....พระเทพเสด็จเททอง....

 

ความเป็นมาในการจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.    

    ศ. ท.ญ. ท่านผู้หญิง  เพ็ชรา เตชะกัมพุช  ยินดีที่มอบชิ้นส่วนพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙   ชิ้นส่วนพระทนต์องค์กรามน้อยบนซึ่งแตกบิ่นออกมา    พร้อมทั้งวัสดุต่างๆ ที่ใช้ทำพระทนต์   ตลอดจนครอบทองที่เคยทำพระทนต์ไว้  ให้แก่คณะทันตแพทย์เพื่ออัญเชิญเป็นองค์ประกอบหลักของพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. ที่จะจัดสร้าง   จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   โดยกราบพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลมีใจความว่า ? เรื่องที่ข้าพพระพุทธเจ้าจะกราบบังคมทูล  ข้าพพระพุทธเจ้ามิทราบด้วยเกล้าฯ ว่าจะเป็นการบังควรหรือไม่   ถ้าไม่เป็นการบังควรข้าพพระพุทธเจ้ากราบพระบาทขอพระราชทานอภัย   เนื่องด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  จะมีอายุครบ ๕๐ ปี  ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ นี้   คณะฯ ดำริจะจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และศิษย์เก่าทุกคนมีไว้ สักการะบูชา   แต่เนื่องด้วยเป็นทันตแพทย์  องค์ประกอบหลักสิ่งใดคงไม่ดีเท่าพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ซึ่งเป็นที่รักและเทิดทูลสูงสุดของเหล่าข้าพระพุทธเจ้า จึงใคร่ขอพระราชทาน

? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนิ่งอยู่สักครู่ แล้วจึงทอดพระเนตรชิ้นส่วนพระทนต์พร้อมกับทรงรับสั่งว่า    

? เท่าใดจึงจะพอ จะทำพระกี่องค์จะได้ทั่วถึง กันหรือ ?                 และทรงรับสั่งต่ออีกว่า 

? ทุกอย่างอยู่ ที่ศรัทธา  ถึงจะมีหรือไม่มีพระทนต์ก็คงไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าศรัทธาก็ยินดีให้  ขอเพียงให้อาจารย์และทันตแพทย์ทุกคนเป็นคนดี และช่วยสั่งสอนศิษย์และคนอื่นให้เป็นคนดีต่อไป ?

ศ. ท.ญ. ท่านผู้หญิง  เพ็ชรา เตชะกัมพุช  เมื่อได้ยินพระราชกระแสรับสั่งของพระองค์ท่าน    ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและสำนืกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวที่มีต่อคณาจารย์และศิษย์เก่าทันตแพทย์เป็นอย่างยิ่งที่ทรงมีพระเมตตาพระ ราชทานพระทนต์    เพื่อการจัดสร้างพระครั้งนี้จากพระราชกระแสรับสั่งแสดงว่าพระองค์ท่านทรงนึก ถีงบ้านเมืองทุกขฃระ   ทรงต้องการให้ทุกคนเป็นคนดี  บ้านเมืองจะได้มีคนดีมากๆ   เพื่อนำชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป   ด้วยเหตุนี้  พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. ทุกองค์จึงมีคำว่า ? ทนฺโต  เสฏฺโฐ  ? ซึ่งแปลว่า ?ฝึกตนได้ประเสริฐ ?  โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก     ได้ทรงเมตตาประทานตามกระแสพระราฃดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต่อมาทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ขอพระราชทานผงจิตรลดาและพระปรมภิไธยย่อ ภ.ป.ร. เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานในองค์พระที่จัดสร้าง   

พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน    นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้แก่คณะทันตแพทย ศาสตร์     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    สมควรที่คณาจารย์และศิษย์เก่าจะต้องจดจำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและดำเนิน ตามรอยพระยุคลบาท    โดยตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระราชกระแสรับสั่งที่ทรงฝากไว้

 

ศ. ท.ญ. ท่านผู้หญิง  เพ็ชรา เตชะกัมพุช  ยินดีที่มอบชิ้นส่วนพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙   ชิ้นส่วนพระทนต์องค์กรามน้อยบนซึ่งแตกบิ่นออกมา    พร้อมทั้งวัสดุต่างๆ ที่ใช้ทำพระทนต์   ตลอดจนครอบทองที่เคยทำพระทนต์ไว้  ให้แก่คณะทันตแพทย์เพื่ออัญเชิญเป็นองค์ประกอบหลักของพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. ที่จะจัดสร้าง   จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 

ในปี 2533 ในวาระที่คณะทันตฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 50 ปี และเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษา คณะฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และศิษย์เก่า ตลอดจนมีผู้จิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ขึ้น พร้อมครุภัณฑ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี อาคารนี้จัดเป็นโรงพยาบาลทางทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งโรคฟันอื่น ๆ ครบวงจร 
ในวโรกาสเดียวกันนี้ ยังได้จัดสร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขนาดเท่าพระองค์จริง ประดิษฐานไว้ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์นี้ เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าอาจารย์ นิสิต ข้าราชการ บุคลากร และประชาชนที่มารับบริการด้วย ต่อมาในปี 2536 ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม อาคารโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ ว่า ?อาคารสมเด็จย่า 93? ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทำพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2539 
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2533 สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์ ภปร. ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้นำชิ้นส่วนพระทนต์ และผงจิตรลดามาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างวัตถุมงคล ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2533 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธชินสีห์ ภปร. พระบูชา พระกริ่ง และพระผง

 

 วัตถประสงค์ของการสร้าง  ๓  ประการ                  

 ๑.เป็นที่ระลึกแห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ครบรอบ ๕๐ ปี                  

 ๒. หารายได้สมทบทุนสร้างตึกและจัดตั้งกองทุนสำหรับใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษา                  

 ๓. สร้างความสามัคคีระหว่างทันตแพทย์ คณาจารย์ ศิษย์เก่าและปัจจุบัน

 

การจัดสร้างพระพุทธชินสีห์ ภปร  แบ่งขั้นตอนใหญ่ๆ ๓ ขั้นตอน

1.พิธีทำสารละลายพระบรมทนต์ พิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จกระจายทุอณูของชิ้นส่วนพระทนต์ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ถ่ายทอดไปยังพระทุกองค์ที่จัดสร้าง   สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นประธานในพิธี  ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร      สารละลายพระบรมทนต์ถูกนำมาทำให้เป็นกลางและนำมาผสมกับผงพุทธคุณอื่นแล้วนำมา ตากแห้ง   กรองในตะแกรงแล้วผสมับมวลสารอื่น เช่นผงจิตรลดา     พระทุกองค์ที่จัดสร้างจะมีอณูของชี้นส่วนพระทนต์อยู่    เพื่อคงไว้ซึงความศรัทธาและความสักดิ์สิทธิ์

 

2.พิธีเททองหล่อพระ

 

3.พิธีมหาพุทธาภิเษก

 

มวลสารที่บรรจุในพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.
เป็น พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม    ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ    พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำ   ชิ้นส่วนพระทนต์แบบหล่อพระทนต์และชิ้นส่วนวัสดุอุดพระทนต์   วี่งเป็นมวลสารที่สำคัญ   อีกทั้งยังทรงพระราชทานผงจิตรลดาอันเป็นมวลสารรวมแห่งความศักดิ์สิทธิ์และ ศรัทธาของชาวไทยทั่วประเทศ   มาเป็นมวลสารหลักในการสร้าง  พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.  ครั้งนี้ ด้วยศรัทธาของทันตแพทย์และประชาชนทั่วไป  จึงมีผู้บรจาคสารอื่นๆ ที่นับว่าหายากยิ่ง   เพื่อนำมาผสมเป็นมวลสาร  ล้วนแต่เป็นสิ่งที่หาค่ามิได้  ซึ่งผู้ศรัทธา  ได้เก็บรักษามานาน  คณะกรรมการฯ ได้นำมวลสารที่รวบรวมได้ทั้งหมดเข้าทูลถวาย  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก  เพื่อทรงอธิษฐานจิตตลอดไตรมาส   แล้วจึงนำมวลสารเหล่านี้มาผสมกับมวลสารหลัก   เพื่อนำมาบรรจุในองค์พระที่จัดทำ    โดยพระบูชาบรรจุในองค์พระใต้ฐาน พระกริ่งเจาะรูบรรจุพร้อมกับเม็ดกริ่งที่บริเวณ  ส่วนพระผงได้ผสมกับเนื้อพระ  

พระกริ่งพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.       

         พระกริ่งพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.  พุทธลักษณ์ต่างจากพระกริ่งทั่วไป  คงพระรูปพระพุทธชินสีห์ไว้ทางด้านหน้ามีพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานอยู่        ส่วนที่ฐานด้านหลังมีลายพระหัตถ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระนามย่อ ญ.ส.ส. และคติพจน์ ทนฺโต  เสฎฺโฐ  ความสูงวัดจากยอดพระเกศถึงฐาน ๒๕ ซ.ม. ความกว้างฐานชั้นล่าง ๑๕.๙ ซ.ม. ใต้ฐานเจาะใส่ผงพระทนต์ในหลวง(ฟัน)และผงจิตรลดา ปิดฝาด้วยตราพระเกี้ยวและเลข ๕๐ ปี   มีด้วยกัน ๓ เนื้อ  คือ ทองคำ เงินและนวโลหะ (สร้างเนื้อละ 1,999 องค์)

 

พระผงพิมพ์ใหญ่และพระผงพิมพ์เล็กพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.
       พระผงพระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร.  พุทธลักษณ์จำลองจากพระพุทธชินสีห์อยู่ในครอบแก้วมัดหวายผ่าซีก   ทางด้านหน้าที่บริเวณฐานมีพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานอยู่        ส่วนที่ด้านหลังมีลายพระหัตถ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระนามย่อ ญ.ส.ส. และคติพจน์ ทนฺโต  เสฎฺโฐ    ตัวจม  มีพลอยแดงฝังอยู่  
ขนาดพิมพ์ใหญ่ ความกว้าง ๒๓.๕ ม.ม. ความสูง ๓๓.๕ ม.ม. ความหนา ๔.๙ ม.ม. ขนาดพิมพ์เล็ก  ความกว้าง ๑๗.๒ ม.ม. ความสูง ๒๔.๙ ม.ม. ความหนา ๓.๙ ม.ม.

 

พระบูชาหน้าตัก 5 นิ้ว

นอก จากนั้นยังมีพระบูชาหน้าตัก 5 นิ้วจำนวน 999 องค์     ตรงผ้าทิพย์ มีพระนามย่อรัชการที่ ๙ ภปร ด้วย และยังมีพระพุทธชินสีห์ขนาดเล็กเป็นโลหะ นว เงิน ทอง จำนวนที่สร้างจำไม่ได้ฐานบรรจุด้วยผงจิตรลดาและผงพระทนต์ด้วย ปิดก้นด้วยสัญญลักษณ์พระเี้กี้ยวและทันตแพทย์จุฬาฯ    นอกจากนั้นมีพระกรรมการและศิษย์เก่าสีนำ้ตาลอ่อนไปจนถึงแ่ก่    บรรจุผงหลังคาวัดบวร วัดระฆังและวัดพระแก้วจากท่านเจ้าคุณเทพวราจารย์(คณะสูงละออ วัดบวรนิเวศน์วรวิหาร  ท่านเจ้าคุณธรรมวราจารย์)

การรวบรวมแผ่นทองนาคเงินจากพระเถระคณาจารย์

 เป็น ความมุ่งหมายของทัตแพทย์และผู้มีจิตศรัทธาที่จะรวมแรงร่วมใจในการสร้างพระ ครั้งนี้โดยได้นำแผ่นทองนาค เงินถวายพระคณาจารญทั่วประเทศเพื่อลงอักขระและอธิษฐานจิต 

 

รายนามพระเถระคณาจารย์ที่ลงอักขระและอธิฐานแผ่เมตตาจิตแผ่นทอง นาก เงิน พระพุทธชินสีห์ ภ.ป.ร. 50 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ภาคกลาง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

พระราชญาณดิลก วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กทม.

พระโพธิญาณเถร(ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิต กทม.

พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม.

พระครูวิบูลศีลวัตร(ช้วน) วัดหนังราชวรวิหาร กทม.

พระมหาถาวร จิตตถาวโร วัดปทุมวนาราม กทม.

พระครูสุนทรธรรมวัฒน์ วัดเทพศิรินทราวาส กทม.

พระภาวนาปัญญาวิสุทธิ์(อำพัน อาภรโณ) วัดเทพศิรินทราวาส กทม.

พระราชสิงหคณาจารย์(แพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี

พระภาวนาวิสุทธิคุณ(จรัญ) วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีเจริญสุข สิงห์บุรี

พระครูสุจิตตานุรักษ์(จวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี

หลวงปู่วัย จตตาลโย วัดเขาพนมยงค์ สระบุรี

พระครูปัญญาภิรักษ์ วัดเขาบวช อ่างทอง

พระอาจารย์เทพ ถาวโร วัดท่าแคนอก ลพบุรี

หลวงปู่เย็น ทานรโต วัดกลางการเปรียญ ชัยนาท

พระภาวนาภิรามเถร(โต๊ะ) วัดโพธิ์ภาวนาราม ชัยนาท

พระครูนิยุตธรรมวิถี(แบน) วัดส้มเสี้ยว นครสวรรค์

พระครูนิยุตธรรมประวิตร์(ฮวด) วัดหัวถนนใต้ นครสวรรค์

พระเทพคุณาภรณ์(พุฒ) วัดโพธาราม นครสวรรค์

พระราชสุพรรณนาภรณ์ วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี

พระครูสุนทรสุวรรณกิจ(ดี) วัดพระรูป สุพรรณบุรี

พระครูสุวรรณวิสุทธิ์(เจริญ) วัดธัญญวารี สุพรรณบุรี

พระครูอุดมโชติวัฒน์(อรรถ) วัดองครักษ์ สุพรรณบุรี

พระครูภาวนาวิกรม(ทองเหมาะ) วัดปราสาททอง สุพรรณบุรี

พระครูสุวรรณเขมคุณ(ทองหยด) วัดชีสุขเกษม สุพรรณบุรี

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยา

พระครูปลัดพรหม ติสสเทโว วัดขนอนเหนือ พระนครศรีอยุธยา

พระครูศิริปุญญาทร วัดตูม พระนครศรีอยุธยา

พระครูเกษมธรรมานันท์(แช่ม) วัดดอนยายหอม นครปฐม

พระครูฐาปนกิจสุนทร(เปิ่น) วัดบางพระ นครปฐม

พระครูเกษมนวกิจ(เต้า) วัดเกาะวังไทร นครปฐม

พระโพธิญาณรังสีเถร(จันทร์) วัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร

พระครูสมุทรวิจารณ์(คลี่) วัดประชาโฆสิตาราม สมุทรสงคราม

พระครูสุนทรธรรมกิจ(หยอด) วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม

พระอุดมสังวรเถร(อุตตมะ) วัดวังวิเวการาม กาญจนบุรี

พระราชอุทัยกวี(พุฒ) วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี

พระราชพรหมยาน(วีระ,ฤาษีลิงดำ)  วัดจันทาราม อุทัยธานี

พระอาจารย์ไท ฐานุตตโม วัดเขาพุนก ราชบุรี

พระครูภาวนาวิธาน(อรุณ) วัดอนุณรัตนคีรี ราชบุรี

พระอาจารย์สมภพ เตชปุญโญ(สาลีโข) พุทธอุทยานธรรมโกศล ปทุมธานี

พระอาจารย์เจี๊ยะ จุนโท วัดภูริฑัตตวนาราม ปทุมธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระญาณสิทธิจารย์(สิงห์,ล.พ.เมตตาหลวง) วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา

พระภาวนาพิศาลเถร(พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา

พระอาจารย์คูณ ปริสุทโธ(ชู) วัดบ้านไร่ นครราชสีมา

พระอาจารย์สงัด กมโล สำนักสงฆ์เกษตร นครราชสีมา

หลวงพ่อจันทร์แรม นครราชสีมา

หลวงพ่อสมาน นครราชสีมา

พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร(ศรี) วัดป่าประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด

พระครูญาณปรีชา(เหรียญ) วัดอรัญญบรรพต หนองคาย

พระธรรมไตรโลกาจารย์(รักษ์) วัดศณีเมือง หนองคาย

พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์(เทสก์) วัดหินหมากเป้ง หนองคาย

พระครูปัญญาวิสุทธิ์(บัวภา) วัดป่าพระสถิต หนองคาย

พระอาจารย์ทุย ฉันทกโร หนองคาย

หลวงปู่ตัน ฐิตธัมโม หนองคาย

พระครูญาณธราภิรัต(ท่อน) วัดศรีอภัยวัน เลย

หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดป่าวิปัสสนา เลย

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย

พระอาจารย์ศรีธน สีลธโน  วัดภ้ำผาปู่ เลย

พระอาจารย์เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ เลย

พระวีรชัยสุนทร(ชาลี) วัดทรงศิลา ชัยภูมิ

พระครูฐิติธรรมญาณ(ลี) วัดเหวลึก สกลนคร

พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ สกลนคร

พระอาจารย์แบน ธนากโล วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร

พระอาจารย์ก้าน จิตตธัมโม วัดถ้ำเป็ด สกลนคร

พระครูพิศาลปัญโญภาส(คำดี) วัดป่าอรัญญิกาวาส นครพนม

พระครูวิเวกวัฒนาทร(บุญเพ็ง) วัดป่าวิเวกธรรม ขอนแก่น

พระครูพิศาลคณานุกิจ(บุญทัน) วัดสามัคคีสันติธรรม ขอนแก่น

พระอริยานุวัตร(อารีย์) วัดมหาชัย มหาสารคาม

พระเทพมงคลเมธี(กิ่ง) วัดมณีวนาราม อุบลราชธานี

พระมงคลกิตติธาดา(อมร) วัดป่าวิเวกธรรมชาติ อุบลราชธานี

พระครูวิบูลธรรมภาณ(โชติ) วัดภูเขาแก้ว อุบลราชธานี

หลวงพ่อกิ อุบลราชธานี

พระอาจารย์หล้า เขมปตโต วัดภูจ้อก้อ มุกดาหาร

พระวิสุทธิธรรมาจารย์(สมพงษ์) วัดพุทธัมมธโร มุกดาหาร

พระครูศาสนูปกรณ์(บุญจันทร์) วัดสันติกาวาส อุดรธานี

พระครูวีรธรรมานุยุต(ทอง) วัดป่าปูลู อุดรธานี

พระครูสังวรศีลวัตร(อุ่น) วัดดอยบันไดสวรรค์ อุดรธานี

พระครูพิมลปรีชาญาณ(พิมพ์) วัดไชยาราม อุดรธานี

พระครูญาณวีราภรณ์(บุญตา) วัดป่าบุญญาภิสมภรณ์ อุดรธานี

หลวงพ่อคำพอง อุดรธานี

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

พระอาจารย์เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง อุดรธานี

พระอาจารย์เพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี

พระอาจารย์เสน ปัญญาธโร วัดราษฎร์สงเคราะห์ อุดรธานี

พระอาจารย์โสม สุปัญโญ วัดป่าไม้งาม อุดรธานี

พระครูสัจจานุรักษ์(เที่ยง) วัดพระพุทธบาทเขากระโดง บุรีรัมย์

พระครูอินทวรคุณ(ฤทธิ์) วัดอินทบูรพา บุรีรัมย์

พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์

พระวิสุทธิธรรมรังสี วัดกะทมวนาราม สุรินทร์

พระครูสุเทะจันทสาร วัดปราสาทเทพนิมิต สุรินทร์

พระรัตนากรวิสุทธิ์(สถิต) วัดบูรพาราม สุรินทร์

พระอาจารย์เมือง พลวฑโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส กาฬสินธุ์

ภาคเหนือ

พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมงคโล วัดอนาลโย พะเยา

พระครูศีลคุณากร(ดวงจันทร์) วัดเม็งรายมหาราช เชียงราย

พระครูอดุลธรรมญาณ(ครูบลาศรี) วัดร่องไฮ พะเยา

พระอาจารย์วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม เชียงราย

หลวงพ่อตี๋ เชียงราย

พระครูสันติวรญาณ(สิม) วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่

พระครูวิจิตรวิโสธนาจารย์(หนู) วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดป่าอรัญญวิเวก เชียงใหม่

พระครูคำปัน ญาณวโร วัดศรีมงคล เชียงใหม่

พระอาจารย์บุญรัตน์ กนตจาโร วัดโขงขาว เชียงใหม่

พระอาจารย์เกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง

พระอาจารย์แว่น ธมมปาโล วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง

พระอาจารย์หลวง กตปุญโญ วัดสำราญนิวาส ลำปาง

พระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ วัดโพธิคุณ ตาก

พระครูโสภณโพธิคุณ วัดโพธิ์งาม ตาก

พระวิสุทธิสมณาจารย์(เบี้ยว) วัดท่านา ตาก

พระราชรัตนรังสี(ทองปลิว) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

พระครูพัฒนากิจานุรักษ์(วงษ์ศา) วัดนางเลี่ยง ลำพูน

พระมหาเจติยารักษ์(ไพบูลย์) วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

พระครูสังวรญาณ(สังวร) วัดพระเจ้าสระเลียมหวาน ลำพูน

พระโสภณธีรคุณ(สุเธียร) วัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

หลวงปู่สมบัติ คุเณสโก วัดถ้ำก่อ แม่ฮ่องสอน

ภาคตะวันออก

พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม ชลบุรี

พระราชพุทธิรังสี(วิเชียร) วัดเครือวัลย์ ชลบุรี

พระครูศรีฉฬังคสังวร(เริ่ม) วัดจุกกระเชอ ชลบุรี

พระวรพรตปัญญาจารย์(แฟ้ม) วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี

พระอาจารย์วิโรจน์ ฐานวโร วัดห้วยเกษียรใหญ่ ปราจีนบุรี

พระครูรักขิตสีลคุณ(ณรงค์ชัย) วัดปราทรงคุณ ปราจีนบุรี

พระครูอุทัยธรรมธารี(เส็ง) วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี

พระครูวรเวทย์โกวิท(อั้น) วัดเลียบ ปราจีนบุรี

พระครูสังวรามธิวัตร(สังวร) วัดเภตราสุขารมณ์ ระยอง

ภาคใต้

พระครูปลัดกมล กมโล วัดป้อม เพชรบุรี

พระครูญาณวิมล(นิตย์) วัดกำแพงแลง เพชรบุรี

พระครูประภัศรสมาธิคุณ(ผ่อง) วัดธรรมรังสี เพชรบุรี

หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหละ ประจวบคีรีขันธ์

พระอธิการยิด จันทสุวัณโณ วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์

พระครูพิศาลสมาธิวัตร(ก้าน) วัดราชายตนบรรพต ประจวบคีรีขันธ์

พระครูภาวนาภิรม(คลิ้ง) วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช

พระกิตติมงคลพิพัฒน์(จ้อย) วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

พระธรรมเมธาจารย์(ทัน) วัดภูผาภิมุข พัทลุง

พระครูบวรศีลขันธ์(คลิ้ง) วัดป่าบอน พัทลุง

พระอาจารย์จำเนียร สีลเสฏโฐ วัดถ้ำเสือ กระบี่

หลวงพ่อนอง วัดทรายขาว ปัตตานี

พระราชปัญญารังสี(เนื่อง) วัดนาประดู่ ปัตตานี

พระราชญาณเวที(สุระ) วัดสวนใหม่ ยะลา

หลวงพ่อบุญฤทธิ์ ประเทศออสเตรเลีย

พิธีมหาพุทธาภิเษก 

 

 

พิธีมหาพุทธาภิเษก  ถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญมากในการจัดสร้างพระ   สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายกทรงพระเมตตารับเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกและทรงประทานในฤกษ์  ในวันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๓๓ เวลา ๑๔ นาฬิกา ๑๙ นาที เป็นฤกษ์จุดเทียนชัย   การ จัดพิธีได้รับความรวมมือจากกองพิธีการ สำนักพระราชวังและที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ เมื่อพิจารณาถึงพิธีและฤกษ์พิธีจะเห็นได้ว่า   ความสมบูรณ์ของพิธีครั้งนี้นับได้ว่าฤกษ์ที่ดี   เพราะฤกษ์ที่ทรงประทานเป็นฤกษ์เสาร์ห้า   ถือว่าเป็นฤกษ์ที่ดีที่สุดในการทำพิธีพุทธาภิเษกมสแต่โบราณกาล   ทั้งตรงกับวันมหาสงกรานต์ซึ่งเป็นวันอุดมมงคลของชาวไทย    ประธานในพิธีคือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นองค์ประธานของพระพุทธศาสนา    พิธีจัดทำในอุโบสถวัดวัดบวรนิเวศวิหาร   ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินสีห์     เสมือนหนึ่งเป็นพระประทานในการปรก    โดยมีเถระคณาจารย์จากทั่วทุกภาค  ๕๔  องค์  ร่วมนั่งปรกในครั้งนี้

รายนามพระสงฆ์ ผู้สวดภาณวสรในพิธีมหาพุทธาภิเษก

1.พระครูประสิทธิพุทธมนต์

2.พระมหาถาวร

3.พระมหาจิรพล

4.พระมหาวงศ์ไทย

5.พระเสน่ห์

6.พระมหานิรันดร

7.พระมหาฉลอง

8.พระมหาเพชร

รายนามพระเถระคณาจารย์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมหาพุทธาภิเษก

1.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กทม.

2.สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชพิธสถิตมหาสีมาราม กทม.

3.พระพรหมคุณาคุณาภรณ์ วัดสระเกศ กทม.

4.พระธรรมวโรดม วัดชนะสงคราม กทม.

5.พระอุดมญาณโมลี วัดสัมพันธวงศ์ กทม.

6.พระสุธรรมาธิบดี วัดราชาธิวาสวิหาร กทม.

7.พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

8.พระเทพวราจารย์  วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

9.พระมงคลรัตนมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

10.พระมหานายก วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

รายนามพระเถระคณาจารย์ที่ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก

1.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

2.พระอุดมสังวรเถระ(อุตตมะ) วัดวังวิเวการาม กาญจนบุรี

3.พระญาณสิทธาจารย์(สิงห์,หลวงพ่อเมตตาหลวง) วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา

4.พระภาวนาวิสุทธิคุณ(จรัญ) วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

5.พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม.

6.พระราชพุทธิรังสี(วิเชียร) วัดเครือวัลย์ ชลบุรี

7.พระราชสุพรรณนาภรณ์ วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี

8.พระครูสุนทรสุวรรณกิจ(ดี) วัดพระรูป สุพรรณบุรี

9.พระครูปลัดพรหม ติสสเทโว วัดขนอนเหนือ พระนครศรีอยุธยา

10.พระครูศรีฉฬังคสังวร(เริ่ม) วัดจุกกระเชอ ชลบุรี

11.พระครูวิจิตรวิโสธนาจารย์(หนู) วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่

12.พระครูสมุห์อวยพร(มาแทนหลวงพ่อแช่ม) วัดดอนยายหอม นครปฐม

13.พระสำอาง อนาลโย(มาแทนหลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ นครปฐม

14.พระครูเกษมนวกิจ(เต้า) วัดเกาะวังไทร นครปฐม

15.พระครูศีลคุณากร(ดวงจันทร์) วัดเม็งรายมหาราช เชียงราย

16.พระครูสมุทรวิจารณ์(คลี่) วัดประชาโฆสิตาราม สมุทรสงคราม

17.พระครูสุนทรธรรมกิจ(หยอด) วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม

18.พระครูอุดมโชติวัฒน์(อรรถ) วัดองครักษ์ สุพรรณบุรี

19.พระครูญาณปรีชา(เหรียญ) วัดอรัญญบรรพต หนองคาย

20.พระครูนิยุตธรรมวิถี(แบน) วัดส้มเสี้ยว นครสวรรค์

21.พระมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ วัดโพธิคุณ ตาก

22.พระมหาถาวร จิตตถาวโร วัดปทุมวนาราม กทม.

23.พระอาจารย์แว่น ธมมปาโล วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง

24.หลวงพ่อเกตุ วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์

25.พระครูพิศาลปัญโญภาส(คำดี) วัดป่าอรัญญิกาวาส นครพนม

26.พระอาจารย์วิโรจน์ ฐานวโร วัดห้วยเกษียรใหญ่ ปราจีนบุรี

27.พระอธิการยิด จันทสุวัณโณ วัดหนองจอก ประจวบคีรีขันธ์

28.พระครูรักขิตสีลคุณ(ณรงค์ชัย) วัดปราทรงคุณ ปราจีนบุรี

29.พระครูอุทัยธรรมธารี(เส็ง) วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี

30.พระอาจารย์สงัด กมโล สำนักสงฆ์เกษตร นครราชสีมา

31.พระราชญาณดิลก วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กทม.

32.พระครูกาญจโนปมคุณ(ลำไย) วัดทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี

33.พระครูนนทสิทธิการ วัดไทรน้อย นนทบุรี

34.พระครูฐิติธรรมญาณ(ลี) วัดเหวลึก สกลนคร

35.พระครูวิบูลศีลวัตร(ช้วน) วัดหนังราชวรวิหาร กทม.

36.หลวงปู่วัย จตตาลโย วัดเขาพนมยงค์ สระบุรี

37.พระอาจารย์สุภาพ ธรรมปัญโญ วัดทุ่งสว่าง อ.สว่างแดนดิน สกลนคร

38.พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน สกลนคร

39.พระอาจารย์บุญรัตน์ กนตจาโร วัดโขงขาว เชียงใหม่

40.พระครูสิริธรรมรัต(หร่ำ) วัดสามัคคีธรรม กทม.

41.พระครูศิริปุญญาทร วัดตูม พระนครศรีอยุธยา

42.พระอาจารย์หลวง กตปุญโญ วัดสำราญนิวาส ลำปาง

43.หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก พิจิตร

44.พระครูสุวรรณธรรมโชติ วัดอโศการาม สมุทรปราการ

45.หลวงปู่สุพรรณ อินทวังโส วัดป่าประชานิมิต อุดรธานี

46.พระสุทธิธรรมาจารย์(คอน) วัดชัยพฤกษมาลา กทม.

47.พระอาจารย์กิมเส้ง ฐิตธัมโม สำนักสงฆ์โอภาสี กทม.

48.พระครูสุวรรณสิทธิ์(ฤาษีลิงขาว) วัดฤกษ์บุญมี สุพรรณบุรี

49.พระธรรมศาสตร์รักษา วัดหนองบัวทอง สุพรรณบุรี

50.พระครูวรเวทย์โกวิท วัดเลียบ สุพรรณบุรี

51.พระอาจารย์เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู เลย

52.พระอาจารย์ณรงค์ วฑฒโณ วัดถ้ำผาปู เลย

53.พระครูวิจิตรนวการ วัดโคนอน กทม.

54.พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ กทม.


ขอขอบคุณ    athing    วันที่ส่ง : 2012-02-29 11:26:18 ที่ให้ข้อมูลลิงค์เวบครับ

เครดิตจากเวบ http://www.chiangmai1900.com/index.php?topic=488.0 

http://kaewkaset.kustaff.ku.ac.th/chinnasee/cere.html


ประมูลรูปภาพ

   

 

 

ราคา : 150,000.00 บาท
จำนวน : Pcs.