Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


พระบรมรูปในหลวงทรงชุดกษัตริย์ รุ่นสร้างพระตำหนักปากพนัง ปี2

 พระบรมรูปในหลวงทรงชุดกษัตริย์ รุ่นสร้างพระตำหนักปากพนัง ปี2
รหัสสินค้า : 59-12-0005
ชื่อสินค้า : พระบรมรูปในหลวงทรงชุดกษัตริย์ รุ่นสร้างพระตำหนักปากพนัง ปี2
รายละเอียด

 พระบรมรูปในหลวงทรงชุดกษัตริย์ รุ่นสร้างพระตำหนักปากพนัง ปี2540

 

เนื้อทองสำริด(BRONZE) เป็นโลหะผสมทองแดงดีบุก และทองเหลืองผิวเกลี้ยงรมดำ 

สูง 24 นิ้ว เต็มพระองค์

มีหลายเลขประจำองค์

 

 


 

 

 

  

 

  

 

  

               มูลนิธิฯ ได้ขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้าง พระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงงาน (ประทับยืนทรงชี้นิ้วไปที่พื้นแผ่นดิน) เพื่อมอบให้กัลผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างพระตำหนักฯ ซึ่งเมื่อนำความกราบบังคมทูลแล้ว มีพระราชกระแสว่า "นิ้วพระหัตถ์ที่ทรงชี้ไม่เหมือนอย่างมาก" ต่อมาทางมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับผู้ออกแบบปรับปรุงแก้ไขตามได้มีพระราชกระแส และนำความกราบบังคมทูลอีกครั้งหนึ่ง จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ รล.๐๐๐๓/๑๓๒๔๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ โดยจัดสร้างด้วยทองสำริด(BRONZE) เป็นโลหะผสมทองแดงดีบุก และทองเหลืองผิวเกลี้ยงรมดำ ขนาดความสูง ๒๔ นิ้ว เต็มพระองค์ แต่ละองค์มีเลขที่กำกับและหนังสือรับรอง

    อาจารย์ฐานิตพัฒน์ (เสวก) สงเคราะห์ ผู้ออกแบบและปั้นพระบรมรูป 

 

 


 

พระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง ความฝันที่เป็นจริงของคนนครฯ

 

พระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง ความฝันที่เป็นจริงของคนนครฯ
จากเพลงร้องของชาวเรือ ว่า “นครฯจะไร้ยาก บางจากจะไร้ทุกข์ ปากพนังจะสนุก แหลมตะลุมพุกจะเป็นวัง” วันนี้เป็นจริงขึ้นมาแล้ว จากพายุใหญ่ถล่มแหลมตะลุมพุก ความเสียหายครั้งใหญ่ จนในหลวงใช้สื่อวิทยุในสมัยนั้นประกาศ รวบรวมของบริจาค และการช่วยเหลือครั้งประวัติศาสตร์ ที่คงไม่มีใครเคยลืม แม้ผมจะเกิดไม่ทัน แต่เรื่องราวนี้ก็เป็นแรงบัดดาลใจให้เรามากมาย รวมทั้งความมุ่งมั่นของพระองค์ที่พยายามจะช่วยในการแก้ปัญหาน้ำ ให้กับ คนปากพนัง คนนครฯ และคนไทยทุกคน ...จน ณ วันนี้ ฝันของคนนครฯ ที่ตั้งใจสร้างบ้านให้พ่อสำเร็จแล้ว และเฝ้ารอวัน ว่าสักวันพระองค์จะมาประทับที่แห่งนี้ 

พระตำหนักที่ประทับแรมอำเภอปากพนัง เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในโครงการ สร้างบ้านให้พ่อ ซึ่งดำเนินการโดยความร่วมมือของชาวนครศรีธรรมราช และชาวไทยทั่วประเทศ สร้างขึ้นเพื่อหวังว่าพระองค์ท่านคงจะมีโอกาส ได้มาเห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้น จากที่พระองค์เคยสร้างไว้ ให้กับพวกเราที่ปากพนังแห่งนี้ 

จากปัญหาน้ำ ปัญหาที่ทำกิน ปัญาดินเปรี้ยว การเสียสมดุลย์ของธรรมชาติ ปัญหาอุทกภัย กลายมาเป็นโครงพระราชดำริ เพื่อพัฒนาลุ่มแม่น้ำปากพนัง ประชาชนชาวนครฯ จึงเลือกเอาสถานที่ตั้ง โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำปากพนังนี้เป็นที่สร้างบ้านให้พ่อ อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ที่สวยที่สุดในจังหวัด ไม่มีวิวสวยๆ แต่ที่นี่ เป็นความสำเร็จของโครงการ เป็นความภูมิใจของคนนครฯ และเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านได้บุกเบิกสร้างมันขึ้นมา ควาหมายของที่นี่จึงมากกว่าที่ตาเราเห็น

พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ25พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ26พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ11

พระตำหนักที่ประทับปากพนังนี้ สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นพระตำหนักทรงงานถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในคราวที่เสด็จอยู่ และทรงงานในเมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มอาคารพระตำหนักฯ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบภาคใต้ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน โดยมีส่วนประดับตกแต่งภายในที่เน้นศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ โดยเฉพาะผ้าทอเมืองนครฯ ลวดลายการตบแต่งแกะสลักล้วนมีความหมายทั้งสิ้น 

การะประดับตกแต่งสวนก็ใช้ต้นไม้ท้องถิ่น เป็นหลัก ที่เราจะสังเตุเห็นก็มี ต้นจันกระพ้อ เป็นไม้หอมที่ปลูกยาก เอามาจากภูเขา, ต้นสัง เป็นพืชรั้วกินได้คนใต้ชอบกิน

พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ10พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ13พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ15พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ14

ผู้ออกแบบอาคารคือ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี เป็นสถาปนิก ชาวจังหวัดสงขลา และเป็นศิลปินอาวุโสดีเด่นเป็นที่ยอมรับในด้านสถาปัตยกรรม ท่านได้ไปศึกษาแบบมาจากทุกภาคทั่วไทย ว่าจะออกแบบตำหนักนี้ยังไงให้เหมาะกับภาคใต้โดยเฉพาะ จึงนำศิลปแบบใต้มาสร้างตามอย่างที่เห็น

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมารับมอบ ณ ปัจจุบัน ทางสำนักพระราชวัง ได้รับมอบและเข้าไปดูแลอาคารสถานที่เรียบร้อยแล้ว

พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ29

สมัยอดีตที่แหลมตะลุมพุก และปากพนังนี้ มีเพลงร้องของชาวเรือที่กล่าวว่า “นครฯจะไร้ยาก บางจากจะไร้ทุกข์ ปากพนังจะสนุก แหลมตะลุมพุกจะเป็นวัง” ก็ไม่คิดว่าจะเป็นจริง แต่ ณ ปัจจุบัน เป็นจริงขึ้นมาแล้ว 

พระตำหนักฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มอาคารพระตำหนัก พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ และประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง-ภาพ15พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง-ภาพ13พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง-ภาพ09
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง-ภาพ11พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง-ภาพ10พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง-ภาพ06

ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีความรู้เกี่ยวกับดครงการพระราชดิริ ที่ปากพนังนี้หลาย โครงการด้านน้ำ ประวัติของโครงการ และการช่วยเหลือที่มี ตั้งแตสมัยยุคอดีต แหลมตะลุมพุกโดนถล่มด้วยพายุใหญ่ การรดมความช่วยเหลือในยุคนั้น ที่ในหลวงทรงใช้ 

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง-ภาพ01ประตูระบายน้ำปากพนัง เป็นโครงการที่ในหลวงทรง ช่วยเหรอคนนครฯด้านน้ำ ที่ประสบปัญหาอย่างหนัก จากเดิมในอดีตที่มีการปลูกข้าวกันมาก เดี๋ยวนี้ด้วยความนิยมการทำนากุ้ง ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ที่ดินนาเดิม กลายเป็นนากุ้ง มีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนจำนวนมาก และเมื่อราคากุ้งตก นากุ้งก็ร้าง ดินเค็ม และกลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้กลายเป็นนาร้างมากมาย จนมีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมา 


โครงการนี้เข้ามาปรับปรุงเรื่องการชลประทานน้ำให้กับเกษตรกร เพื่อประโยชน์ด้านเกษตรกรรมโดยตรง เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ 

ข้อมูลการก่อสร้าง
พระตำหนักฯ สร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการตรวจสอบ และสานต่อโครงการ การก่อสร้างพระตำหนักประทับแรม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2546 โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการว่าจ้างบริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้าง จนกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 392,328,704 บาท

 • เนื้อที่โครงการรวม 104 ไร่ 3 งาน 86.60 ตารางวา
 • เขตพระราชฐานชั้นใน 24ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา
 • พื้นที่อาคารรวมประมาณ 6,000 ตารางเมตร

พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ27พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ23พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ22
พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ21พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ20พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ19

กลุ่มอาคารในพระตำหนักฯ ประกอบไปด้วย 
 • ที่จอดรถพระประเทียบ
 • ศาลารอรับเสด็จ1
 • สาลารับเสด็จ2
 • อาคารพระราชทานเลี้ยง
 • พระตำหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • อาคารเรือนราชองครักษ์ และแพทย์หลวง
 • อาคารท้องพระโรง
 • พระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 • อาคารเรือนพักคุณข้าหลวง
 • พระตำหนักฯ
 • ศาลากลางน้ำ
 • อาคารจอดรถพระที่นั่ง1
 • อาคารจอดรถพระที่นั่ง2
 • นารายณ์ทรงสุบรรณ
 • ลิฟต์โดยสารส่วนพระองค์

พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ12พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ09พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ02
พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ08พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ07พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง-ภาพ03

โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำปากพนัง โทร.075-416138 , 416140

พระตำหนักประทับแรมอำเภอปาพนัง เปิดให้ชมเฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ 9.00-15.00น. ส่วนในวัน จ.-ศ. หากต้องการชมให้ติดต่อล่วงหน้าทำจดหมายเข้ามา 

การเดินทาง 
จากอำเภอเมืองไปยังอำเภอปากพนังระยะทางประมาณ 35 กม. ใช้เส้นทาง 4013 เลี้ยวขวาบริเวณสามแยก ไปยังอำเภอปากพนังฝั่งตะวันออก ถึงสี่แยกเลี้ยวขวาอีกครั้ง เดินทางต่ออีกประมาณ 2กม. ถึงหัวงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

และหากจะเดินทางไปยังอำเภอปากพนังฝั่งตะวันออก ใช้เส้นทาง 4013 จากอำเภอเมือง เลี้ยวขวาบริเวณสามแยก ผ่านสี่แยก และข้ามสะพานข้ามแม่น้ำปากพนัง ไปยังอำเภอปากพนังฝั่งตะวันออก
ติดต่อ: 

โทร.075-416138 , 416140

สถานที่ตั้ง: 

โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำปากพนัง

แผนที่ แสดงที่ตั้ง : 
[gmap markers=letters::8.313268359362693,100.20187801119391 |zoom=17 |center=8.312727999432083,100.20179271697998 |width=400px |height=450px |control=Micro |type=Hybrid]
ข้อมูลจังหวัด: 
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว: 
 

เครดิตจากเวบ  http://sadoodta.com/info/
ราคา : 9,999,999.00 บาท
จำนวน : Pcs.