Web Counters
Dr Jays Catalog
Bookmark and Share Add to Favorites  

ค้นหาสินค้า

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


เหรียญที่ระลึก เขาชีจรรย์ ปี 2538 ทองคำ 20 กรัม ธรรมดา

เหรียญที่ระลึก เขาชีจรรย์  ปี 2538 ทองคำ 20 กรัม ธรรมดา
รหัสสินค้า : 64-09-001
ชื่อสินค้า : เหรียญที่ระลึก เขาชีจรรย์ ปี 2538 ทองคำ 20 กรัม ธรรมดา
รายละเอียด

 เหรียญที่ระลึกพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา เขาชีจรรย์  ปี 2538 เนื้อทองคำ 

1.ธรรมดา            หนัก 20 กรัม สร้าง 5,000 เหรียญ

2.ขัดเงา              หนัก 20 กรัม สร้าง 5,000 เหรียญ

3.ขัดเงาหนาพิเศษ หนัก 40 กรัม สร้าง    300 เหรียญ

พิธีพุทธมหามังคลาภิเษก ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 20 ธค.38

เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชย์สมบัติครบ 50 ปี ในปีพ.ศ. 2539 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลัก ที่หน้าผาเขาชีจรรย์ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลัก(ลักษณะพระฉาย) ขนาดใหญ่ซึ่งไม่เคยมีการจัดสร้างมาก่อนในประเทศไทย โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งสิ้น 150 ล้านบาท และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า "พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา" มีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐดุจดังมหาวชิร"

     ในการนี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสบามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์รองประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ

     เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีพระราชวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรทุกหมู่ เหล่า โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความลำบาก ความเหน็ดเหนื่อย ใดๆ มาโดยตลอด  คณะอนุกรรมการ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญที่ระลึกฯ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระบุญญาธิการของพระองค์ท่าน และเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี บำเพ็ญกุศลถวาย ในวโรกาสอันประเสริฐยิ่งนี้.


ข้อมูลวัดเขาชีจรรย์

พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็น พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ .ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ .พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2539 ด้าน หน้ามีลานอเนกประสงค์ มีการจัดสวนต้นไมไว้ได้อย่างสวยงาม สถานที่มองไปเป็นที่ราบเชิงเขา และ เขาแกะสลักรูปพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ไว้ที่ผนังอย่างงดงามชัดเจน ประวัติการสร้าง จาก การสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีพบว่า เขาชีจรรย์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1/4 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะสูงชันมากยอดเขาสูงที่สุดมีความสูง 248 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 180 เมตรจาก ระดับพื้นดิน เขาชีจรรย์เป็นหินเนื้อปูนประกอบด้วยหินอ่อนแคลก์ซิลิเกต, รูปเลนส์, ขนาบด้วยหินฟิล ไลต์, หินฉนวน,และหินเมต้าเชิร์ต สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งทรงเสียดายเขาชีจรรย์ที่มีภูมิทัศน์ยิ่งใหญ่ สง่างามตามธรรมชาติ .แต่กำลังถูกระเบิดทำลายทุกวัน จึงทรงดำริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คง ชื่ออยู่คู่กับเขาชีโอนซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสังฆาวาสของ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ด้วย การสร้าง พระพุทธรูปแกะสลัก บนหน้าผาเขาชีจรรย์ ให้เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธ ศาสนาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 ถึงพุทธศักราช 2533คณะกรรมการกำหนดรูปแบบพระพุทธ รูปแกะสลักหินหน้าผาเขาชีจรรย์ ซึ่งตั้งโดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ..ได้กำหนดข้อยุติให้สร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระ พุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยเลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้าน นาขนาด ความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังค์สูง 21 เมตร.. รวมความสูงของ องค์พระและบัลลังค์ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่ำโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระม หากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตพระราชทานนามพระพุทธรูปว่า " พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา " มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรื่อง สว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ การบริการ ให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 18.00 น. การเยี่ยมชมควรแต่งกายด้วยความสุภาพ และ ปฎิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด... และงดเสียงดังและควรระวังไม่เข้าใกล้องค์พระเกินกว่า ที่กำหนดเพราะอาจเกิดอันตรายจากหินที่อาจล่วงหล่นลงมาได้สถานที่แห่งนี้จะ อยู่ใกล้กับอเนก กุศลศาลาและวัดญาณสังวราราม ซึ่งสามารถเดินทางระหว่างสถานที่ได้อย่างสะดวก ซึ่งในปัจจุบัน พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ...แห่งนี้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและแวะมาสักการะทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งเราควรช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่สืบไป

เครดิตจากเวบ http://www.paiteaw.com/provinces/chonburi/guide/2/

ราคา : 60,000.00 บาท
เหลือเพียง: 57,000.00 บาท
จำนวน : Pcs.